a
Urmăreşte-ne pe
 • No products in the cart.
MENIU
a

Termeni şi condiții

1. DEFINIȚII

 • Termenii şi condițiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri şi servicii de către S.C. DOOR TO DOOR STORES S.R.L. (numită in continuare “S.C. DOOR TO DOOR STORES S.R.L. ” si/sau “Vânzătorul”), prin intermediul magazinului online/virtual www.babydo.ro (numit in continuare “babydo.ro”). 
 • Prezenta secțiune definește orice acord/contract în temeiul căruia Vânzătorul, S.C. DOOR TO DOOR STORES S.R.L. , transferă sau se angajează să transfere proprietatea asupra unor produse către consumator, iar consumatorul plăteşte sau se angajează să plătească prețul acestora, inclusiv orice contract care are drept obiect atât produse, cât și servicii.
 • Prin accesarea în continuare a site-ului de către dvs. reiese acordul dvs. expres, explicit și în cunoștință de cauză cu privire la acceptarea termenilor și condițiilor contractuale, contractul producând efecte obligatorii asupra dvs. Totodată, prin plasarea unei comenzi de către dvs. pe acest site, recunoașteți în mod explicit că această comandă implică o obligație directă de a plăti vânzătorului S.C. DOOR TO DOOR STORES S.R.L. . 
 • Vânzător – S.C. DOOR TO DOOR STORES S.R.L. , cu sediul social în str. Slt. Gavrilov Corneliu nr.304, mun. Tulcea, jud. Tulcea, având CUI 43597540, nr. de ordine în Registrul Comerțului: J36/40/22.01.2021, cont deschis la BANCA TRANSILVANIA, IBAN RO07BTRLRONCRT0585967801.
 • Cumpărător – persoană fizică sau juridică sau altă entitate care utilizează site-ul babydo.ro și care plasează o Comandă confirmată de Vânzător. 
 • Datele de contact sunt disponibile în secțiunea “CONTACT”.
 • Comandă – un document electronic apărut ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Vânzătorul este de acord să livreze produsele comandate și Cumpărătorul este de acord să achite contravaloarea acestora.
 • Produse/bunuri care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului ca urmare a contractului încheiat.
 • Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător.
 • Babydo.ro nu face vânzări nesolicitate.
 • Legea care guvernează Contractul este cea a statului român.

2. PRODUSE

 • Produsele comercializate prin intermediul site-ului babydo.ro sunt produse noi și în momentul livrării sunt însoțite de factura fiscală, conform legislației în vigoare. Babydo.ro poate publica pe site informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.
 • Produsele sunt oferite în condițiile respectării prevederilor prezentului contract și în limita stocului disponibil. Ne rezervăm dreptul de a actualiza stocurile online în limita timpului disponibil. Produsele comandate online nu sunt rezervate pană când Comanda nu este confirmată de Vânzător.
 • Din aceste considerente S.C. DOOR TO DOOR STORES S.R.L.  își rezervă dreptul de a nu onora o anumită comandă în cazul în care respectivul produs nu se mai regăsește în stocul magazinului, produsele rămase se demonstrează a fi neconforme pentru livrare sau din motive independente de S.C. DOOR TO DOOR STORES S.R.L. .
 • Includerea oricăror produse sau servicii pe babydo.ro la un moment dat nu implică sau garantează faptul că aceste produse sau servicii vor fi disponibile în orice moment sau exact in forma prezentata pe site. Ne rezervăm dreptul de a înceta în orice moment comercializarea unui produs, de a modifica periodic Termenii și Condițiile. Comenzii dumneavoastră i se vor aplica Termenii specificați pe babydo.ro la momentul plasării comenzii.
 • Prețurile afișate pe site sunt exprimate în lei și nu includ taxa de livrare sau alte costuri suplimentare.
 • Prețul de achiziție tipărit pe factură va fi același cu cel afișat pe site în momentul plasării comenzii.
 • Cumpărătorul va fi obligat să achite și toate costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele poştale sau de orice altă natură, suportate de terțe persoane (de exemplu: firma de curierat) pentru a vă pune în posesie produsele comandate, costuri care se adaugă la prețul produselor comandate. (vezi “Termenii de Livrare”)
 • Costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanţă în vederea încheierii contractului vă aparține în totalitate.
 • Ne rezervăm dreptul de a schimba prețul produselor prezentate pe site fără o notificare prealabilă.
 • Ne asumăm răspunderea că valoarea comenzii plasate de dvs. nu se va modifica după confirmarea acesteia prin email la adresa specificată de dvs. la înregistrare.
 • Cumpărătorul este de acord în mod expres că folosirea acestui site și cumpărarea produselor se face pe propriul risc, singura derogare reprezentând obligația S.C. DOOR TO DOOR STORES S.R.L.  de a acorda utilizatorilor dreptul de denunțare unilaterală a contractului conform legislației în vigoare, respectiv Ordonanţa nr. 130/2000
 • Nu suntem responsabili pentru posibilele diferențe de culoare între cea afișată pe monitorul dvs. și cea a produsului sau decalajele în ceea ce privește măsura/dimensiunea produselor, datorită particularităților acestora.

3. COMANDA

 • Doar persoanele cu vârsta de cel puţin 18 ani, care nu se află sub tutelă şi care au o adresă de domiciliu sau altă adresă în România, pot plasa o comandă.
 • Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe site, prin adăugarea Bunurilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda angajându-se la plată prin una din modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Produs este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui Produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei Comenzi, implicit nici rezervarea Produsului.
 • Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. 
 • În cazul în care ne informați, înainte de încheierea contractului (verificarea comenzii), că solicitați livrarea înainte de sau la o dată anume precizată, această dată fiind esențială din punctul dvs. de vedere, vă rugăm să nu plasați comanda, S.C. DOOR TO DOOR STORES S.R.L.  neasumându-și responsabilitatea pentru livrări la date fixe, ci doar in cadrul termenului fixat în prezentul contract.
 • Dacă S.C. DOOR TO DOOR STORES S.R.L.  confirmă comanda integral, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii.
 • Acceptarea Comenzii de către S.C. DOOR TO DOOR STORES S.R.L.  se consideră finalizată atunci când există o confirmare electronică (via e-mail) din partea S.C. DOOR TO DOOR STORES S.R.L.  către Cumpărător, conform căreia Comanda a fost verificată, și urmează să intre în procesul de livrare, fără a necesita o confirmare de primire din partea Cumpărătorului.
 • S.C. DOOR TO DOOR STORES S.R.L.  nu consideră în niciun moment o comanda neconfirmata, (pentru care nu a fost trimis email de confirmare), ca având valoarea unui Contract.
 • Prezentul Contract intră în vigoare la confirmarea finală a Comenzii de către S.C. DOOR TO DOOR STORES S.R.L. . 

4. GARANȚIE S.C. DOOR TO DOOR STORES S.R.L.

 • Dacă ați primit un produs defect sau greșit veți putea să-l returnați în termen de 14 de zile. Nu se pot restitui produse folosite sau care prezintă urme de folosire. Nu uita să anexezi chitanța pentru cheltuielile de transport pentru livrarea returului la sediul nostru. După ce am inspectat starea produselor, îți vom rambursa contravaloarea produselor returnate, costul transportului și al returului.
 • ATENȚIE: cheltuielile de transport vor fi rambursate după rambursarea contravalorii produselor.
 • Garanția este aplicabilă doar produselor defecte sau livrate greșit din culpa S.C. DOOR TO DOOR STORES S.R.L. . Nu se aplică produselor comandate greșit sau măsurilor comandate greșit. Consultați tabelul de mărimi.   

5. PROMOȚII ȘI CONCURSURI

 • Noi ne stabilim singuri regulamentele promoțiilor și ale concursurilor pe care le organizăm. Aceste regulamente sunt aduse la cunoștința eventualilor participanți numai prin intermediul site-ului propriu sau  paginilor de social-media. De promoții beneficiază doar acele comenzi care respectă întocmai regulile afișate pe babydo.ro. De asemenea promoțiile se aplică doar comenzilor care sunt înregistrate în perioada de timp în care promoția este validă și numai în limita stocului disponibil.
 • Nu garantăm disponibilitatea pe stoc a produselor pentru promoție și o putem întrerupe sau anula în orice moment fără nici o notificare prealabilă.

6. LIMITAREA DE RESPONSABILITATE

 • Nu vom fi răspunzători pentru: orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informației prezentate pe site și orice tip de erori sau omisiuni în conținut care pot conduce la orice fel de pierderi.
 • Informațiile pot fi reproduse prin tipărire numai pentru uz personal.
 • Informațiile nu pot fi reproduse, distribuite sau transmise altei persoane sau încorporate în orice fel într-un alt document sau material fără permisiunea prealabilă scrisă a autorilor lor.
 • S.C. DOOR TO DOOR STORES S.R.L. nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către S.C. DOOR TO DOOR STORES S.R.L.  a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.
 • Nu vom fi ținuți responsabili pentru orice neexecutare, sau pentru întârzierea în executarea oricăreia dintre obligațiile noastre în temeiul unui contract, în măsura în care este cauzată de evenimente în afara controlului nostru rezonabil (un „eveniment de forță majoră”). Un eveniment de forță majoră include, fără a se limita la, rebeliunea civilă, revoltă, atac terorist, război; incendiu, dezastre naturale, epidemii; imposibilitatea de a utiliza transportul, aeronavele sau alte mijloace de transport public sau privat; imposibilitatea de a utiliza rețelele de telecomunicații publice sau private; legile, legislațiile, reglementările sau restricțiile oricărui guvern.  

7. DREPTURI DE AUTOR

 • Întregul conținut al site-ului babydo.ro – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe, logo-uri, baze de date – este proprietatea S.C. DOOR TO DOOR STORES S.R.L.  și a furnizorilor săi și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor.
 • Folosirea fără acordul companiei S.C. DOOR TO DOOR STORES S.R.L.  a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor in vigoare.
 • babydo.ro își rezervă dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli și restricții în ceea ce privește conținutul site-ului, în orice moment. babydo.ro își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza orice serviciu sau drept de utilizare al oricărui serviciu, în orice moment fără un anunț prealabil. Utilizatorii nu vor modifica nicio parte din acest site în afară de ceea ce este necesar pentru utilizarea corespunzătoare a site-ului cu scopul în care a fost creat. Astfel, în zonele din site care permit adăugarea conținutului de către utilizatori, respectiv zona de comentarii, aceștia vor introduce pe site doar conținut legal și moral, iar deținătorul își rezervă dreptul de a modera / cenzura comentariile.

8. ABONARE/DEZABONARE NEWSLETTER (BULETIN INFORMATIV)

 • Când ne furnizați date cu caracter personal și/sau informații de contact prin intermediul babydo.ro, sunteți de acord (sub rezerva dreptului de a refuza sau revoca consimțământul în conformitate cu secțiunea următoare) că este posibil să vă trimitem buletine informative, mesaje și alte alerte prin poștă, e-mail, mesaje scurte (SMS), notificări alertă sau prin telefon. Aceste comunicări sunt trimise, printre altele, cu sau fără intervenție umană în scop de marketing direct sau publicitate a produselor sau serviciilor similare oferite de babydo.ro.

Puteți oricând refuza sau revoca acordul de a primi buletine informative, mesaje sau alerte:

 • folosind link-ul special prevăzut într-un buletin informativ, mesaj și / sau alertă, sau
 • folosind opțiunea disponibilă de a restricționa, refuza sau revoca consimțământul dvs. în secțiunea specifică de pe Site-ul nostru, sau
 • în caz de notificări alertă, folosind setările corespunzătoare ale dispozitivului dvs., sau
 • contactând S.C. DOOR TO DOOR STORES S.R.L.  la datele de contact furnizate pe Site-ul nostru.
 • Ne rezervăm dreptul de a alege cui trimitem buletine informative, mesaje și/sau alerte pentru și de a elimina din baza noastră de date de clienți sau potențiali clienți orice persoană care ne-a acordat consimțământul de a primi buletine informative, mesaje și/sau alerte, fără nici un angajament ulterior în numele S.C. DOOR TO DOOR STORES S.R.L.  sau fără o notificare ulterioară.

9. MENȚIUNI LEGALE ȘI LITIGII

 • În conformitate cu prevederile Codul Civil, S.C. DOOR TO DOOR STORES S.R.L.  își rezervă dreptul de a efectua modificări ale prevederilor semnalate, precum și orice modificări asupra site-ului babydo.ro, structurii acestuia sau orice alte modificări ce ar putea afecta site-ul, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă către utilizatori în acest sens.
 • S.C. DOOR TO DOOR STORES S.R.L.  nu oferă nicio garanție, în afară de cele prevăzute de legislația aplicabilă, în ceea ce privește inclusiv, dar fără limitare la, funcționarea acestui site, informația, corectitudinea descrierilor, actualizarea conținutului, produsele de pe site, precum și potrivirea lor pentru un anumit scop.
 • În momentul lansării unei comenzi sunteți de acord că datele personale sunt reale și corecte, utilizate în nume propriu sau autorizat.  
 • Este interzisă utilizarea babydo.ro sau a paginilor sale de social media pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal de amenințare, fals, înșelător, abuziv, vulgar, obscen, scandalos.  
 • Aceste condiții de utilizare sunt guvernate de legislația româneasca in vigoare. Orice probleme cauzate de produsele sau informațiile prezentate pe acest site vor fi soluționate amiabil in maxim 30 de zile lucrătoare de la sesizarea în scris a acestor probleme de către utilizator. Pentru orice dispută nesoluționată competența revine instanțelor românești de judecată.  
 • Nici una dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră, în conformitate cu legislația în vigoare.

10. INFORMAȚII DESPRE COMPANIE

 • S.C. DOOR TO DOOR STORES S.R.L. cu sediul social în str. Slt. Gavrilov Corneliu nr.304, mun. Tulcea, jud. Tulcea, având CUI 43597540, nr. de ordine în Registrul Comerțului: J36/40/22.01.2021, cont  deschis la BANCA TRANSILVANIA, IBAN RO07BTRLRONCRT0585967801.
 • Pentru orice întrebări sau informații suplimentare vă rugăm să ne contactați de Luni până Vineri între 09:00-17:00 la 0753 398 619 sau pe mail la contact@babydo.ro.